publicidad

gallego

Esta análise da “visión actual do zellige” complétase cos testemuños que, nunha serie de entrevistas, achegaron a este estudo artistas, deseñadores, arquitectos, artesáns, historiadores e investigadores. A tese recolle nese senso as opinións do artista, profesor do Instituto Nacional de Belas Artes de Tetuán e ex-director do Centro de Arte Moderno de Tetuán, Bouadib Bouzaid; do tamén artista e profesor deste instituto Younes Rahmoun; do historiador Otman El Absi, do mestre artesán Hassan Gargallou; da profesora da Universidad de Granada Ana García López; do director do Museo Mohamed VI de Arte Moderna e Contemporánea de Rabat, Abdelaziz El Idrissi, e do deseñador Hicham Lahlou.

español

Este análisis de la "visión actual del zellige" se completa con los testimonios que, en una serie de entrevistas, artistas, diseñadores, arquitectos, artesanos, historiadores e investigadores han contribuido a este estudio. La tesis recoge en este sentido las opiniones del artista, profesor del Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán y ex director del Centro de Arte Moderno de Tetuán, Bouadib Bouzaid; del también artista y profesor de este instituto Younes Rahmoun; el historiador Otman El Absi, el maestro artesano Hassan Gargallou; de la profesora de la Universidad de Granada Ana García López; del director del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Mohamed VI en Rabat, Abdelaziz El Idrissi, y del diseñador Hicham Lahlou.

publicidad

Condiciones de Servicio

Este sitio web proporciona diccionarios con los idiomas enumerados en el sitio web diccionarioespanol.es. Cuando el usuario visita la página web (https://diccionarioespanol.es), acepta la Política de privacidad y los Términos de servicio. diccionarioespanol.es se reserva el derecho de modificar los Términos de servicio y la Política de privacidad. Los nuevos documentos actualizados serán publicados aquí. Este sitio proporciona servicios de diccionario de diferentes idiomas. No garantizamos los resultados de la palabra que intenta buscar en el sitio web diccionarioespanol.es. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener el sitio actualizado. Puede haber contenido inapropiado para los niños. Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener nuestras redes limpias. Si ve algo incorrecto, contáctenos en →"Contacto", lo corregiremos.


Política de Privacidad

Los proveedores, incluido Google, utilizan cookies para mostrar anuncios relevantes ateniéndose las visitas anteriores de un usuario a su sitio web o a otros sitios web. El uso de cookies de publicidad permite a Google y a sus socios mostrar anuncios basados en las visitas realizadas por los usuarios a sus sitios web o a otros sitios web de Internet. Los usuarios pueden inhabilitar la publicidad personalizada. Para ello, deberán acceder a Preferencias de anuncios. (También puede explicarles que, si no desean que otros proveedores utilicen las cookies para la publicidad personalizada, deberán acceder a www.aboutads.info.)